ALShetjeraakt

Bestuur:
Voorzitter: Elize Putters
Secretaris, Pauline Grethe
Penningmeester: vacant
Algemeen bestuurslid: Femke van Veen
Algemeen bestuurslid: Ramon Putters

Ambassadeur: Ger Biesheuvel

Commissieleden:

Activiteiten:
Ramon Putters

Fondsenwerving:
Klaas Zuur
vacant
Femke van Veen
Karin Biesheuvel
Pauline Grethe